Kartouwe

Menu

Disclaimer en Credits

Informatie over voorwaarden voor gebruik

1. Algemene voorwaarden

1.1 Cafe de Kartouwe doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties ter attentie van de juistheid van de verstrekte informatie.

1.2 Cafe de Kartouwe garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

1.3 Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typfouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

1.4 Deze website kan links bevatten naar websites buiten de website van Cafe de Kartouwe. Cafe de Kartouwe is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

1.5 Door Cafe de Kartouwe per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Cafe de Kartouwe staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.6 Cafe de Kartouwe mogen deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Bezoekers en/of gebruikers wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien bezoekers en/of gebruikers ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij of zij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

1.7 Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoogte van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

2.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Cafe de Kartouwe. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Cafe de Kartouwe zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

2.2 Nino Schrijver is de auteursrechthebbende van de website van Cafe de Kartouwe. Cafe de Kartouwe, de bezoeker of de gebruiker mag geen wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp of het ontwerp overnemen zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2.3 Onder het ontwerp in Lid 2.2 wordt verstaan:

 • 2.3.1 Achtergrondkleuren en patronen
 • 2.3.2 Headerfoto
 • 2.3.3 De layout stylesheet
 • 2.3.4 jQuery Elementsamenstelling en vormgeving

2.4 Onder het ontwerp in Lid 2.2 wordt niet verstaan:

 • 2.4.1 Tekst en informatie
 • 2.4.2 Google Maps element
 • 2.4.3 Gebruikte iconen of (campagne) logo's
 • 2.4.4 Onbewerkte foto's
 • 2.4.5 Skeleton Boilerplate
 • 2.4.6 Lettertype
 • 2.4.7 jQuery Library
 • 2.4.8 jQuery Cycle Library

3. Credits

 • 3.1 jQuery © jQuery Foundation, Inc.
 • 3.2 jQCycle © M. Alsup
 • 3.3 HTML5 Shiv 3.7.2 MIT/GPL2
 • 3.4 Address Converter © M. Jasper
 • 3.5 Skeleton V1.2 D. Gamache © 2011 MIT licensed
 • 3.6 Foto's Kartouwe - © Bas Janssen 2012 - 2015